Home / Repertoar Sokoja

Individualna zaštita

Autori koji su se opredelili za individualno ostvarivanje svojih prava i o tome obavestili Sokoj su:
Slobodan Drobnjak, Milan Bošković, Nikola Ignjatović, Milorad Stojićević, Miroslav Stojićević, Aleksandar Jojić, Boban Pantić, Siniša Stefanović, Mihajlo Anđelković, Dragan Stanojčić, Vaso Bobić, Laslo Antal, Slavka Dragan Kovačević, Dejan Pavlović,  Vladimir Ludoški, Miloš Mijailović, Marko M Pavlović, Danilo Trbojević, Stefan Ćorović, Dragan R Ristić, Damjan Pavlica, Ivana Eremić i Petar Cvetković

Listu autora, koji individulano ostvaruju svoja prava, Sokoj redovno ažurira.