Home / Press

Saopštenja za javnost


Saopštenje za javnost izdato je povodom brojnih medijskih najava i poziva Unije poslodavaca korisnicima muzike na neposlušnost i neplaćanje autorske naknade.

Za najavljene aktivnosti Unije poslodavaca saznali smo, nažalost, tek iz medija. To što nam se do današnjeg dana niko iz Unije poslodavaca nije obratio ni sa kakvim zahtevom, niti sa predlogom, ne možemo smatrati dobrom poslovnošću ovoga udruženja.

Sokoj će, u narednom periodu, preduzeti sve zakonske mere protiv odgovornih lica, pošto pozivanje na nepoštovanje zakona sadrži elemente krivičnog dela.

Ovim našim obraćanjem javnosti želimo da upozorimo sve korisnike muzike da ne odlažu svoju zakonsku obavezu, plaćanje autorske naknade. Neplaćanjem Sokoju korisnici će se izložiti dodatnim troškovima u vidu kamata i sudskih troškova. Napominjemo da, sve ove dodatne, i pri tome bespotrebne, troškove korisnika muzike Sokoj neće moći umanjiti i otpisati.