Home / Press

Kontakt osoba:

Marija Cvijanović
Odnosi sa javnošću

tel: (38 11) 4033 110
fax: (38 11) 4033 154
e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs