Home / Press

Logotip i fotografije

Logotip Sokoja

Logotip Sokoja predstavlja osnovu vizuelnog identiteta organizacije, i upotrebljava se samo u izvornom, ovde prikazanom obliku. Logotip ima svoju ćiriličnu i latiničnu verziju koje se ravnopravno upotrebljavaju, u zavisnosti od konteksta.

Logotip ne sme da se menja ni u jednom detalju, osim srazmernog povećavanja ili smanjivanja. Preporuka je da se oko logotipa ostavi tzv. zona integriteta (dead zone) u okviru koje se neće nalaziti nijedan grafički element koji bi ugrozio vidljivost ili prepoznatljivost logotipa.

Ovde možete preuzeti logotip Sokoja u vektorskom (Adobe Illustrator) formatu:
  Ćirilična verzija logotipa Sokoja
  Latinična verzija logotipa Sokoja