Home / O nama

Vizit karta

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
Mišarska 12-14
11000 Beograd, Vračar
tel.: (+381 11) 4033 100
fax: (+381 11)  4033 154
e-mail: office@sokoj.rs
www.sokoj.rs

Ovlašćeno lice: Aleksandar Kovačević, Direktor
PIB: 101600879
Matični broj: 07000413
Šifra delatnosti: 91110
Banka: Vojvođanska banka
Broj računa: 355-1016140-30

Radno vreme: 08.00 - 16.00 časova

Aleksandar Kovačević
Direktor
tel.: (+381 11) 4033 100, fax: 4033 154
e-mail: aleksandar.kovacevic@sokoj.rs

Jovan Milošević
Šef Službe za tarife, dozvole i naplatu
tel.: (+381 11) 4033 102, fax: 4033 154
e-mail: jovan.milosevic@sokoj.rs

Naplata
CALL CENTAR Službe za tarife, dozvole i naplatu
011/ 4033 117


Mara Rudić
Šef Službe za  finansije i knjigovodstvo
tel.: (+381 11) 4033 105, fax: 4033 154
e-mail: mara.rudic@sokoj.rs

Srećko Barbarić
Šef Službe za dokumentacije i raspodele
tel.: (+381 11) 4033 106, fax: 4033 154
e-mail: srecko.barbaric@sokoj.rs

Andrija Mitrović
Šef Službe za informatiku i tehniku
tel.: (+381 11) 4033 160,  fax: 4033 154
e-mail:andrija.mitrovic@sokoj.rs

Milica Reljić
Šef Službe za pravne i opšte poslove
tel.: (+381 11) 4033 103, fax: 4033 154
e-mail: milica.reljic@sokoj.rs

Tatjana Obradović
Viši stručni saradnik pravnik
tel.: (+381 11) 4033 143, fax: 4033 154
e-mail: tatjana.obradovic@sokoj.rs

Ivana Stojković Maksimović
Viši stručni saradnik pravnik
tel.: (+381 11) 4033 158, fax: 4033 154
e-mail: ivana.stojkovic.maksimovic@sokoj.rs

Marija Cvijanović
Viši stručni saradnik za komunikacije
tel.: (+381 11) 4033 110,  fax: 4033 154
e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs

Jelena Đukić
Stručni saradnik za komunikacije
tel.: (+381 11) 4033 159,  fax: 4033 154
e-mail: jelena.djukic@sokoj.rs 

Služba za finansije i knjigovodstvo
Dragan Stojković
Koordinator Odeljenja za finansije i knjigovodstvo
tel.: (+381 11) 4033 162,  fax: 4033 154
e-mail: dragan.stojkovic@sokoj.rs

Služba za tarife, dozvole i naplatu
Dragana Mihajlović
Koordinator Odeljenja za emitovanje i reemitovanje
tel: (+381 11) 4033 108, fax: 4033 154
e-mail: dragana.mihajlovic@sokoj.rs

Služba za tarife, dozvole i naplatu
Tamara Zlatanović
Koordinator Odeljenja za javno izvođenje i saopštavanje
tel: (+381 11) 4033 109, fax: 4033 154
e-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Služba za tarife, dozvole i naplatu
Koncertna delatnost i javne manifestacije
Mirjana Marić
Stručni referent
tel: (+381 11) 4033 107, fax: 4033 154 
e-mail: mirjana.maric@sokoj.rs

Servis autora
Vidoje Filipović/Jelena Vasić
tel: (+381 11) 4033 130,4033 145,  fax: 4033 154
e-mail: dokumentacija@sokoj.rs

Služba za dokumentaciju i raspodelu
Milica Bursać
Koordinator
tel: (+381 11) 4033 125, fax: 4033 154
e-mail: milica.bursac@sokoj.rs

Služba za dokumentaciju i raspodelu
Natalija Matijević
Koordinator
tel: (+381 11) 4033 131, fax: 4033 154
e-mail: natasa.matijevic@sokoj.rs