Home / O nama

Vizit karta

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
Mišarska 12-14
11000 Beograd, Vračar
tel.: (+381 11) 4033 100
fax: (+381 11)  4033 154
e-mail: office@sokoj.rs
www.sokoj.rs

Ovlašćeno lice: Dejan Manojlović, direktor
PIB: 101600879
Matični broj: 07000413
Šifra delatnosti: 91110
Banka: Vojvođanska banka
Broj računa:  325-9500600046956-26

Radno vreme: 08.00 - 16.00 časova

Broj Call centra - 011-4022-444

Opcija 1 - Servis autora
fax: (+381 11) 4033 154
e-mail: dokumentacija@sokoj.rs; raspodela@sokoj.rsizdavaci@sokoj.rs
Rad sa strankama: radnim danima od 09 do 15 časova

Opcija 2 - Servis korisnika
Za dobijanje informacija vezano za stanje duga, iznosa naknada i drugih informacija u vezi dozvola i plaćanja autorske naknade;
Za korisnike objedinjene naplate - javno saopštavanje (mehanička muzika) e-mail: objedinjena.naplata@sokoj.rs;
Za ostale vidove korišćenja: emitovanje, reemitovanje, javno izvođenje, internet, mehanička prava, posebna naknada e-mail: naplata@sokoj.rs
Rad sa strankama: radnim danima od 09 do 15 časova

Opcija 3 – Fond za kulturna davanja
Kontakt osoba: Svetlana Slavnić
Rad sa strankama: radnim danima od 09:00 do 15 časova

Opcija 4 – Ostale informacije
Email: offce@sokoj.rs
Rad sa strankama: radnim danima od 08:00 do 16:00 časova





















Kontakti za medije:

Odeljenje za komunikacije
tel.: (+381 11) 4033 110, (+381 11) 4033 159, fax: (+381 11) 4033 154
e-mail: pr@sokoj.rs