Home / O nama

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom Sokoja u skladu sa odlukama Skupštine. U njegovom sastavu, 13 članova, mora da bude žanrovska zastupljenost autora: 4 autora iz umetničke i džez muzike, 8 autora iz drugih žanrova, kao i jedan predstavnik domaćih izdavača.

Upravni odbor donosi opšta i pojedinačna akta Sokoja, utvrđuje politiku pribavljanja i raspodele sredstava, kao i opšte obračune autorskih naknada po svim osnovama. U nadležnosti Upravnog odbora je zaključivanje ugovora sa inostranim autorskim organizacijama, utvrđivanje Liste članova Skupštine, priprema Skupštine, imenovanje i razrešavanje direktora Sokoja.

Na sednici Skupštine Sokoja, koja je održana 01.juna 2014. godine, izabrani su članovi Upravnog odbora:

Članovi Upravnog odbora Sokoja: