Home / O nama

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor prati i kontroliše rad Sokoja. U svom sastavu od pet članova, Nadzorni odbor mora da postigne adekvatnu zastupljenost žanrova.

U nadležnosti Nadzornog odbora je kontrola primene Statuta, Tarife naknada i drugih akata i odluka organa Sokoja, kontrola Liste članova Skupštine, tumačenje Statuta.

Na sednici Skupštine Sokoja, održane 01. juna 2014. godine, izabrani su članovi Nadzornog odbora:

Vlado GEORGIEV
Miloš ZATKALIK
Ljubo KEŠELJ
Dragan STOJKOVIĆ
Marina TUCAKOVIĆ