Home / O nama

Lista inostranih društava

Autorska društva sa kojima su zaključeni ugovori o međusobnom ustupanju repertoara na bazi reciprociteta po osnovu prava javnog emitovanja / izvođenja i saopštavanja javnosti muzičkih dela:

AAS - Azerbejdžan
Autorska društva sa kojima su zaključeni ugovori o međusobnom ustupanju repertoara na bazi reciprociteta po osnovu prava mehaničke reprodukcije:

AAS - Azerbejdžan
ABRAMUS - Brazil
ACDAM - Kuba
ACUM - Izrael
AEPI - Grčka
AGADU - Urugvaj
AKKA-LAA - Letonija
AKM - Austrija
ALBAUTOR - Albanija
AMRA - Sjedinjene Američke Države
AMUS - Bosna i Hercegovina
APRA - Australija
ARTISJUS - Mađarska
ASCAP - SAD
ASDAC - Moldavia
BELAT - Belorusija
BMI - SAD
BUMA - Holandija
CASH - Hong Kong
COMPASS - Singapur
EAU - Estonija
GEMA - Nemačka
HDS ZAMP - Hrvatska
IMRO - Irska
JASRAC - Japan
KAZAK - Kazahstan
KODA - Danska
LATGA-A - Litvanija
MCSC - Kina
MESAM - Turska
MUSICAUTOR - Bugarska
NASCAM - Namibija
ONDA - Alžir
OSA - Republika Češka
PAM CG - Crna Gora
PRS - Velika Britanija
RAO - Rusija
SABAM - Belgija
SACEM - Francuska
SACM - Meksiko
SADAIC - Argentina
SAMRO - Južna Afrika
SAS - Gruzija
SAZAS - Slovenija
SBAT - Brazil
SESAC - SAD
SGAE - Španija
SIAE - Italija
SINE QUA NON - Bosna i Hercegovina
SOCAN - Kanada
SOZA - Slovačka
SPA - Portugalija
STIM - Švedska
SUISA - Švajcarska
TEOSTO - Finska
TONO - Norveška
UCMR-ADA - Rumunija
UACRR - Ukraina
ZAIKS - Poljska
ZAMP - Makedonija

ACDAM - Kuba
ACUM - Izrael
AEPI - Grčka
AGADU - Urugvaj
ALBAUTOR - Albanija
AMCOS - Australija
AMRA - Sjedinjene Američke Države
AMUS - Bosna i Hercegovina
ARTISJUS - Mađarska
ASDAC - Moldavia
AUSTRO-MECHANA - Austrija
BELAT - Belorusija
CASH - Hong Kong
COMPASS - Singapur
GEMA - Nemačka
HDS - Hrvatska
JASRAC - Japan
KAZAK - Kazahstan
MCPS - Velika Britanija
MESAM - Turska
MUSICAUTOR - Bugarska
NCB - Danska
ONDA - Alžir
OSA - Republika Češka
PAM - Crna Gora
RAO - Rusija
SABAM - Belgija
SACM - Meksiko
SADAIC - Argentina
SAS - Gruzija
SAZAS - Slovenija
SACEM / SDRM - Francuska
SESAC - SAD
SGAE - Španija
SIAE - Italija
SINE QUA NON - Bosna i Hercegovina
SOZA - Slovačka
SPA - Portugalija
STEMRA - Holandija
SUISA - Švajcarska
UACRR - Ukraina
UCMR-ADA - Rumunija
ZAIKS - Poljska
ZAMP Makedonija - Makedonija