Home / O nama

Impresum

Glavni urednik:
Marija Cvijanović

Saradnici:
Ana Novaković, Tatjana Obradović, Marija Rukas i Mirjana Tešić Perović.


Dizajn i produkcija:

Spring web company

Softversko rešenje:
Internet prezentacija Sokoj.rs je bazirana i razvijena po rešenjima agencije Spring web company iz Beograda.
Sokoj.rs je urađen u web 2.0 standardima.
U produkciji je korišćena klijentska tehnologija XHTML, CSS1, CSS2, Javascript i Jquery biblioteka
Serverski deo web sajta radi pod Apache serverom, PHP web aplikativnim jezikom i brzom MySQL bazom podataka.
Uređivački sistem (CMS) je Spin, koji omogućava uredniku jednostavno uređivanje sadržaja prezentacije.