Home / O nama

Direktor Sokoja

Direktor Sokoja rukovodi radom Stručne službe Sokoja.
U skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora, organizuje proces rada i vodi poslovanje u okvirima delatnosti Sokoja.
Za svoj rad, direktor je odgovoran Upravnom odboru.
 

Na sednici održanoj 17. oktobra 2018. godine, Predsednik Upravnog odbora Srđan Hofman je za vršioca dužnosti direktora predložio a Upravni odbor jednoglasno imenovao dosadašnjeg operativnog direktora Sokoja, Dejana Manojlovića, diplomiranog pravnika iz Beograda, na period od 6 meseci.
Upravni odbor će, u skladu sa svojim statutarnim ovlašćenjima i nadležnostima, u tom roku pokrenuti postupak izbora novog direktora.