Home / O nama

Direktor Sokoja

Direktor Sokoja rukovodi radom Stručne službe Sokoja.
U skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora, organizuje proces rada i vodi poslovanje u okvirima delatnosti Sokoja.
Za svoj rad, direktor je odgovoran Upravnom odboru.

Aleksandar Kovačević je na funkciji direktora Sokoja od 2006. godine.

Odlukom Upravnog odbora od 17. januara 2011. godine,  Aleksandar Kovačević se ponovo imenuje za direktora Sokoja, na mandat od četiri godine, počev od 09. januara 2011. godine.

Odlukom Upravnog odbora od 25. deceembra 2014. godine,  produžava se mandat direktoru Aleksandru Kovačeviću od  četiri godine, počev od 10. januara 2015. godine, zaključno sa 09. januarom 2019. godine.