Home / O nama

O nama

Sokoj štiti prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije osnovana je 1950.godine. Najstarija je i do nedavno jedina organizacija za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih muzičkih i srodnih prava u našoj zemlji.

Sokoj štiti prava autora muzike, autora teksta, autora aranžmana muzike i drugih nosilaca autorskih prava na muzičkim delima svih žanrova. Sokoj zastupa, po osnovu njihovih punomoćja, preko 10.000 domaćih autora i nosilaca autorskih prava, a na osnovu 98 bilateralnih ugovora zaključenih sa inostranim autorskim društvima više od 2.000.000 inostranih autora.

Sokoj  kolektivno ostvaruje sledeća imovinska prava autora muzičkih dela, sa rečima ili bez reči:

 • pravo na beleženje ili umnožavanje dela;
 • pravo stavljanja primeraka dela u promet;
 • pravo davanja primeraka dela u zakup;
 • pravo izvođenje;
 • pravo predstavljanja;
 • pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja;
 • pravo emitovanja
 • pravo reemitovanja
 • pravo na javno saopštavanje uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti;
 • pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje;
 • pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike;
 • pravo na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela za lične nekomercijalne potrebe i
 • pravo na naknadu za davanje na poslugu


Sokoj je danas organizovan po modelu savremenih evropskih organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih prava. Svoju delatnost Sokoj obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/09, od 16.12.2009.). Rešenjem (br. 1119/10/2, od 30.04.2010. godine) Zavoda za intelektualnu svojinu obnovljena je dozvola Sokoja za obavljanje delatnosti ostvarivanja prava autora.

Kao neprofitna organizacija Sokoj obavlja dve osnovne grupe poslova:

 • Izdaje dozvole za javno izvođenje i emitovanje zaštićenih muzičkih dela i za beleženje ili umnožavanje na nosače zvuka zaštićenih muzičkih dela;
 • Ubire odgovarajuće autorske naknade od korisnika tih dela; raspodeljuje i isplaćuje prikupljene autorske naknade, autorima i drugim nosiocima autorskih prava u zemlji i inostranstvu.


Delujući u kontinuitetu više od šezdeset godina Sokoj je, kao vodeća institucija u ovoj oblasti u regionu, odigrao ogromnu ulogu u uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko-pravne zaštite, borbi za bolji materijalni položaj domaćih muzičkih autora, zaštiti prava inostranih autora, kao i promociji nacionalnih kulturnih vrednosti.