Home / Novosti

CISAC-ova stručna obuka

30.11.2011

Dvodnevna stručna obuka, namenjena dokumentaciji i raspodeli muzičkih društava, održana je u organizaciji CISAC-a, u Budimpešti, 22. i 23. novembra 2011. godine.
Tokom obuke, održana je kratka prezentacija o Profesionalnim pravilima CISAC-a, kao uvod, i dopune Obavezujućih rezolucija koje će se naći na dnevnom redu Generalne skupštine CISAC-a 2012. godine. Njihovo sprovođenje planirano je od 2013. godine po dinamici u skladu sa razvijenošću društava.

Predstavljen je i portal CISAC-a u cilju pronalaženja "Preporuka" i "Najbolje prakse" koje mogu prerasti u "Obavezujuće rezolucije".

Učesnici skupa obavešteni su da CISAC razmatra mogućnost povezivanja baze autora sa ostalim bazama umetnika u okviru jedinstvenog ISNI projekta.

Dvodnevna stručna obuka, ispunjena praktičnim zadacima i karakterističnim primerima, odnosila se i na dokumentaciju dela u okviru koje je prikazan protok dela, standardi podataka, podizdata dela i ISWC broj.

Predstavnici muzičkih društava upoznati su sa preporukama Tehničkog komiteta za raspodelu i pregovorima CISAC-a i izdavača o stvaranju PUB-MWI i PUB-AVI gde bi podaci koje postavljaju kolektivne organizacije na CIS-Net postali dostupni izdavačima, uz neka ograničenja prikaza udela nad delima.

Ovom stručnom skupu prisustvovali su predstavnici iz preko dvadeset kolektivnih muzičkih organizacija iz Evrope. U Budimpešti predstavnik Sokoja bio je Srećko Barbarić, koordinator sektora dokumentacije.


« povratak