Home / Novosti

Radionica o odnosima Sokoja i emisionih preduzeća

30.11.2006

Ana Novaković, direktorka Sektora za dozvole i naplatu i Marija Rukas, direktorka Sektora dokumentacije, kao predstavnice Sokoja, učestvovale su u radu dvodnevne ANEM-ove radionice, na kojoj se govorilo o odnosima Sokoja i emisionih preduzeća.

ANEM je 28. i 29. novembra organizovao radionicu Upotreba intelektualne svojine u radu elektronskih medija za 50-tak svojih članica, u prostorijama ESPI Instituta, Instituta za ekonomska i socijalna istraživanja u Beogradu.


« povratak