Home / Novosti

Isplata tantijema autorima i nosiocima autorskih prava

30.06.2010

Ukupan Fond za raspodelu po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i javnog saopštavanja muzičkih dela, u 2009. godini, iznosi 327.668.624,oo dinara.

U poređenju sa obračunskom 2008. godinom, Fond je uvećan za 23%.

U raspodeli, po obračunu za 2009. godinu, učestvuje 7.816 autora i nosilaca autorskog prava.

Prosečno ostvarena tantijema autora i nosilaca prava za obračunsku 2009. godinu iznosi 22.206,46 dinara.

Isplata je izvršena u periodu od 25. do 30. juna 2010. godine.

« povratak