Home / Novosti

Susret autora sa muzičkim urednicima

30.03.2015

Tokom dvočasovnog susreta tražena su najbolja rešenja za brojne probleme, koji se najviše odnose na pravilno popunjavanje muzičkih košuljica i na njihovo redovno dostavljanje Stručnoj službi Sokoja. Značajno je da su se muzički urednici brojnih radio i televizijskih stanica odazvali pozivu da tokom ovog prvog, ali ne i poslednjeg susreta, pokušaju da sa muzičkim autorima reše izvesne nesuglasice koje se odnose na listu emitovanih muzičkih dela. Od početka 2011. godine muzičke košuljice se i zakonski smatraju finansijskim dokumetnom, na osnovu kojih se vrši raspodela autorskih honorara.

Muzički urednici su saglasni da je popunjavanje i dostavljanje muzičkih košuljica njihova radna obaveza, ali glavna njihova primedba bila je da su se pretvorili u administrativce i da pored izbora muzike, na dnevnom nivou, treba da popune i listu emitovanih dela za veliki broj numera.
Pitanja su bila usmerena i na način popunjavanja određenog formulara. Između ostalog, koje trajanje vremena treba popuniti. Stručna služba Sokoja naglasila je da je emitovano vreme muzičke numere najvažnije. Bilo je i pitanja o mogućnostima dopune muzičkih košuljica. Ukoliko se prekorači rok dopune, da li će autori biti oštećeni... i mnoga druga.

Primedba autora odnosila se na neredovno dostavljanje Sokoju evidencije emitovane muzike od strane emitera. Konstantovano je da kod pojedinih emitera ima prekida u tom lancu, na putu muzičke košuljice od muzičkog urednika do onih koji ih šalju Sokoju.

Ovaj razgovor nije završen. Nastaviće se, sigurno, do kraja godine organizovanjem u Sokoju još jednog ovakvog susreta.


« povratak