Home / Novosti

Sednica Skupštine Sokoja

29.05.2012

Na sednici Skupštine, koja je održana 27. maja 2012. godine, usvojeni su godišnji izveštaji o radu svih organa upravljanja Sokoja, Saveta autora, Finansijski plan za 2012. godinu, kao i Izmene i dopune pravnog akta Plana raspodele.

Skupština je odobrila Predlog projekata Upravnog odbora za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja za ovu godinu.
« povratak