Home / Novosti

Sokojev izveštaj za 2012. godinu na Evropskom komiteta CISAC

29.04.2013

Na sastanku u Bratislavi razgovaralo se o tri najznačajnija problema - o politici Evropske komisije koja se odnosi na autorsko pravo, zatim o oblasti interneta, pitanje licenciranja i naplate autorskih prava, i o uvek prisutnoj pirateriji.
Stručnom skupu se prvo obratio g-din Repčinka, direktor slovačkog autorskog društva, koje je bilo i domaćin ovoga sastanka. Izlaganja su zatim imali predstavnici kompanija Spotify, Google i tekstopisac Helienne Lindvall.
Predstavnik Evropske Komisije upoznao je prisutne sa najnovijim događanjima vezanim za donošenje Direktive o kolektivnom upravljanju pravima i drugim inicijativama, koja se odnose na zaštitu autorskih prava. Zamerka, koja je stavljena Direktivi, odnosi se na to da tretira kolektivne organizacije kao čiste ekonomske subjekte. Pravni savetnik CISAC govorio je o pitanjima tretiranim u Direktivi, a koja se odnose na upravljanje kolektivnim organizacijama (upravljanje, transparentnost i odgovornost). Predstavnica GESAC u toku svoje diskusije fokusirala se na ključne teme: usluge koletivnih organizacija, ekskluzivitet prenetih prava i fleksibilnost upravljanja, periodi raspodele i korišćenje neraspodeljenog, postavljanje kriterijuma za donošenje tarifa, konkurencija i reagregacija repertoara. Smatra se da će Direktiva biti doneta pre marta 2014. godine.
Predstavnik mađarskog društva ARTISJUS govorio je o direktnom licenciranju koji se pominje i u predlogu Direktive.
O ulozi odnosa sa javnošću u svetu autorskih prava, na primeru Hrvatske, govorila je Marina Ferić iz HDS ZAMP. U svom izlaganju posebno je istakla značaj edukacije o ovoj temi koju je podelila u dve faze: prvu, koja obuhvata Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, policiju, carinu, državne inspektore, državni zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo pravde .... i drugu, koja obuhvata osnovne i srednje škole ...
Sokoj je podneo svoj nacionalni izveštaj za 2012. godinu Evrospkom komitetu CISAC, u kome se naročito osvrnuo na donošenje novog Zakona o autorskom i srodnim pravima u Srbiji, što je izazvalo reakciju prisutnog članstva u vidu donošenja Rezolucije Evropskog komiteta kojom se izrazila duboka zabrinutost ovog tela zbog načina na koji se novim Zakonom tretirana autorska prava.
Kao predstavnici Sokoja ovom sastanku su prisustvovali Aleksandar Kovačević, direktor i Mirjana Tešić Perović, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju.


« povratak