Home / Novosti

Sokoj je bio domaćin skupa autorskih društava iz regiona

29.03.2013

Jednodnevnom skupu prisustvovali su predstavnici pet autorskih društava:
SAZAS, HDS ZAMP, ZAMP Makedonija, PAM CG i Sokoj.

Nakon uvodnog izlaganja Aleksandra Kovačevića, direktora Sokoja, stručnom skupu se obratio Vladimir Marić, zamenik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
Govorilo se o novim zakonskim odredbama koje su nedavno u Srbiji stupile na snagu. Raspravljalo se i o posledicama koje će biti izazvane primenom ovakvih zakonskih propisa u praksi.

Sledeća tema o kojoj se govorilo odnosila se na međusobno usaglašavanje uslova u posebnim ugovorima društava u regionu sa online servisima.
Razmatralo se i pitanje podeljene zaštite, problematika autora koji su svoju zaštitu poverili više nego jednom autorskom društvu.

Zavšna tema sastanka, koja je i ovoga puta izazvala veliko interesovanje svih učesnika, bila je pregled aktuelnih pitanja koja se odnose na sva autorska društva u regionu.« povratak