Home / Novosti

Predavanje na temu autorskih prava

27.11.2015

Sokoj level 1 poster 
Da li stvarate muziku? Da li znate dovoljno o zaštiti muzičkih autorskih prava? Da li želite da saznate više?

Organizacija muzičkih autora - Sokoj vas poziva na predavanje "Sokoj - level 1".

Predavanje je namenjeno prvenstveno autorima mlađe generacije, svih muzičkih žanrova. Poziv je upućen i svima koji se bave autorskim radom a nisu upoznati sa mehanizmima zaštite muzičkih autorskih prava i Sokojevom delatnošću.

U okviru predavanja učesnici će imati priliku da se upoznaju sa onim što Sokoj radi i načinom na koji štiti njihova autorska prava, kao i da dobiju odgovore na sledeća pitanja:
• Kako autori ostvaruju svoja imovinska prava?
• Kako se vrši registracija dela i gde se ti podaci mogu videti?
• Koje su osnovne kategorije muzičkih dela u sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskog prava?
• Koji vidovi korišćenja autorskih dela podležu plaćanju autorske naknade?
• Kada se radi obračun autorskih honorara i kada se vrši isplata?
• Šta kada se delo koristi van granica Srbije?
• Kako funkcionišu muzička autorska prava na internetu?

Predavanje će se održati u petak, 04. decembra 2015. godine od 12 časova, u sali Sokoja, ul. Mišarska 12-14.
Učešće je besplatno a prijavljivanje se vrši slanjem imejla na adresu jelena.djukic@sokoj.rs.

Radujemo se druženju, dobrodošli!« povratak