Home / Novosti

Fond za kulturna i socijalna davanja 2010

27.05.2010

Fond za kulturna i socijalna davanja obrazuje se svake godine, na osnovu člana 44. Statuta Sokoja. Deo sredstava Fonda, koji je namenjen promociji i unapređenju muzičkog stvaralaštva u Srbiji, raspoređuje se na osnovu usvojenih kriterijuma, odlukom Skupštine o prihvatanju predloga Upravnog odbora, nakon završenog godišnjeg javnog konkursa.
 
U tekstu konkursa navedeni su kriterijumi za raspodelu sredstava koja se, po tim kriterijumima, mogu koristiti za unapređenje i promociju domaćeg muzičkog stvaralaštva kroz:
- Stimulaciju njegovog koncertnog izvođenja i izdavanje nekomercijalnih kompakt diskova i partitura od značaja za srpsku muzičku kulturu;
- Organizovanje tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- Objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo;
- Unapređenje međunarodne saradnje autorskih udruženja, društava i asocijacija domaćih kompozitora, kroz obezbeđenje kotizacija za članstvo u odgovarajućim međunarodnim organizacijama i stimulaciju bilateralne i multilateralne razmene;
- Organizovanje tribina i stručnih savetovanja posvećenih unapređenju zaštite autorskih muzičkih prava;
- Propagiranje domaćeg muzičkog stvaralaštva i sistema zaštite autorskih muzičkih prava.
 
Skupština Sokoja je, na svojoj sednici koja je održana u nedelju, 24.maja 2010.godine, donela odluku da se iz Fonda za kulturna davanja Sokoja finansijski podrže sledeći projekti:
 
- Udruženje kompozitora Srbije: Autorski koncert Milana Mihajlovića
- Udruženje kompozitora Srbije: Proslava 65 godina UKSa - Pasija svetoga Kneza Lazara, kompozitora Rajka Maksimovića;
- Udruženje kompozitora Srbije: Antologija srpske horske muzike u deset tomova;
- Udruženje kompozitora Srbije: Antologija srpske solo pesme (šesta završna sveska)
- Udruženje kompozitora Srbije: 19. Međunarodna tribina kompozitora
- Udruženje kompozitora Srbije: Troškovi kotizacije za članstvo u međunarodnim organizacijama 
- Milutin Popović Zahar: Scenska postavka mjuzikla Dnevnik snova Laze Kostića
- Guitar art festival: Autorsko veče Vlastimira Trajkovića
- Smilja Isaković: Dva čembalska resitala Povratak u budućnost
- Muzikološko društvo Srbije: Antologija dela srpske muzike 2
- Muzikološko društvo Srbije: Monografija Praška grupa
- Udruženje harfista i prijatelja harfe Srbije: Serija koncerata Jesenja harfantazija
- Maja Mihić: Koncert trio klarinet-violina-klavir
- Multimedia music: Koncertno predstavljanje albuma Katarine Kačunković (muzika Mirka Šouca)
- Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran: Koncert u okviru ciklusa Dijalog
- Gudači svetoga Đorđa: Koncertno izvođenje i snimanje CD sa delima srpskih kompozitora u dijaspori
- Saša Mirković: Koncert Viola new born
- Vertical jazz production: CD izdanje Ivana Švagera Miracle/Čudo
- Vertical jazz production: Knjiga 101 kompozicija Ivana Švagera
- Fakultet muzičke umetnosti: Internacionalni časopis za muziku Novi Zvuk/International Magazine for Music New Sound
- Fakultet muzičke umetnosti: Festival Koma7 Koncert mladih umetnika
- Dom kulture Stevan Mokranjac, Negotin: 12. broj časopisa za kulturu Mokranjac
- Dom kulture Stevan Mokranjac, Negotin: 45. festival Mokranjčevi dani
- Trio Balkan Strings: Učešće na festivalu u Saint Petersburgu (Rusija)
- Dom omladine: 26. Beogradski Jazz Festival
- Organizacija za turizam, kulturu i sport Sokobanja: Međunarodni festival prva harmonika - Sokobanja
- Ivana Ognjanović: Izvođenje dela Cycling Sound - synking
- Guarnerius: Šest lica srpske muzike
- Nada Kolundžija: Multimedijalni projekat O Nado, nadam ti se ...
 
 
Napomena: Projekti Jugokoncerta - Autorske večeri Dušana Radića, Mirjane Živković i Vlastimira Trajkovića biće oslobođeni plaćanja autorske naknade.
 
 
Svi ostali prijavljeni projekti, uz svo uvažavanje njihovog značaja, kao i njihovih kreativnih vrednosti, nažalost, nisu ispunili kriterijume konkursa za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja.


« povratak