Home / Novosti

Neradan dan 03.01.2020. godine

26.12.2019

Na osnovu čl. 1a i 3 st. 1, Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) predstojeći praznik - Nova godina je državni praznik i praznuje se 1. i 2. januara, a u dane državnih praznika ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.

Kako je između praznika Nove godine (sreda 01.01. i četvrtak 02.01.2020. godine) i vikenda (subota 04.01. i nedelja 05.01.202o. godine) samo jedan radni dan - petak, 03.01.2020. godine, a uzimajući u obzir razgovore sa Sindikatom prilikom kojih je dobio informaciju da kod mnogih zaposlenih postoji želja i interes za spajanjem neradnih dana radi organizovanja putovanja, Poslodavac je, na osnovu člana 192. Zakona o radu, ocenjujući da to neće imati negativnog uticaja na ukupan mesečni proces i organizaciju radu,  odlučio da izađe u susret interesima zaposlenih koje mu je preneo Sindikat, pa je odlučeno da 03.01.2020. godine bude neradan dan.“

Odluka o neradnom danu ->

« povratak