Home / Novosti

Održana vanredna sednica Skupštine Sokoja

25.12.2019

Vanredna sednica Skupštine Sokoja, čije je zakazivanje tražila grupa nezadovoljnih autora, pre svega radom organa Sokoja čiju je smenu i tražila, ali i Nadzorni odbor Sokoja, u nameri da izvesti Skupštinu o navodno nezakonitim radnjama direktora Sokoja, održana je na Kolarcu 22. decembra 2019. godine.

Bez obzira što joj je prethodio medijski pritisak pojedinih članova Sokoja,  preko tekstova osvanulih u listu 'Kurir', koji su sadržavali niz netačnosti i proizvoljnosti, a samo sa ciljem da zbune i dezavuišu članstvo Sokoja, sednica je održana uz prisustvo 141. člana Skupštine, u demokratskoj atmosferi, koju je krasila mogućnost svih članova Skupštine da iznesu svoje mišljenje, te koja je omogućila donošenje niza važnih odluka za dalji rad Sokoja.

Pre svega Skupština je potvrdila te dala nadalje podršku radu Upravnog odbora Sokoja, ogromnom većinom od 78 članova Skupštine, odbivši sve neargumentovane navode članova koji su tražili njegovu smenu, pa i navode Nadzornog odbora u vezi sa postupanjem Upravnog odbora, kada su u pitanju aktivnosti direktora Sokoja u vezi sa kupovinom obveznica Republike Srbije.

U tom delu, Skupština Sokoja je podržala, opet velikom većinom od 80 glasova prisutnih članova, sve dosadašnje aktivnosti direktora Sokoja u vezi sa obezbedjivanjem, kao i povećanjem prinosa na sredstva Sokoja koja stoje na računu Sokoja i nisu trenutno dospela za isplatu autorima i članovima Sokoja, kako kroz kupovinu obveznica, tako i kroz disperziju tih sredstava kod drugih kvalitetnih banaka, koje daju povoljne kamate.

Skupština je nadalje odlučila da se sa takvom praksom direktora i nastavi, s obzirom da se povećava stepen obezbeđenja tih sredstava ( obveznice Republike Srbije su trenutno najkvalitetnija hartija od vrednosti u Srbiji, obezbeđene od Države u 100% iznosu ), ali i podiže naplata prinosa na ta sredstva na oko 30 miliona dinara, koja sva idu u raspodelu autorima i članovima.

Odlučujući o predlogu za razrešenje Nadzornog odbora Sokoja, koje je takođe tražila grupa nezadovoljnih autora, Skupština je odlučila velikom većinom od 78 članova, da se ovaj organ Sokoja razreši i na taj način potvrdila svoju  nesaglasnost sa dosadašnjim radom ovog organa. Savet autora, kao stručno telo Sokoja sa vrlo važnom ulogom u radu Sokoja, posebno u delu koji se odnosi na raspodelu tantijema autorima, nije razrešen, odnosno njegov dosadašnji rad je u potpunosti  podržan od strane članova Skupštine, ogromnom većinom od 101. člana Skupštine koji je glasao da ovo telo nastavi sa radom i dalje.

Ovakvom značajnom podrškom, pre svega Upravnom odboru i direktoru Sokoja, ali i Savetu autora, stvoreni su uslovi za dalji stabilan rad Sokoja, kao i za realizaciju mnogih već započetih, kao i drugih planova koji se razrađuju sa ciljem da se od Sokoja napravi pristojna, moderna, pravična i efikasna organizacija, na korist svih njenih članova.

« povratak