Home / Novosti

In memoriam Blagoje Košanin

25.11.2013

Blagoje Košanin muzički autor i tekstopisac umro je u Kosovskoj Mitrovici u sedamdeset i trećoj godini života. Muzika koju je on komponovao bila je pod jakim uticajem elemenata narodnog folklora i tradicionalnog narodnog pevanja.

Tokom života bavio se pedagoškim radom u Sarajevu, producentskim radom u Zagrebu i obavljao je funkciju urednika u \"Jugotonu\".

Sarajevo je napustio nakon rata u Bosni i Hercegovini. U RTPriština bio je rukovodilac Muzičke produkcije sve do 90-tih godina, kada je po drugi put prognan. Do penzionisanja radio je kao profesor muzike u Zubinom Potoku.

Blagoje Košanin je bio dugogodišnji član Sokoja i, u jednom periodu, učestvovao je kao član Upravnog odbora u radu najviših organa upravljanja Sokoja.


« povratak