Home / Novosti

Sastanak predstavnika Sokoja i HDS-a

25.02.2008

Predstavnici Sokoja i Hrvatskog društva skladatelja imali su radni sastanak 21. februara 2008. u Zagrebu.

Sastanku su prisustvovali: predstavnici Sokoja - Srđan Hofman, predsednik Upravnog odbora, Aleksandar Kovačević, direktor, Marija Rukas, šef Sektora dokumentacije, predstavnici HDS-a - Tomislav Radočaj, generalni direktor, Nenad Marčec, izvršni direktor, Vito Turšić, pravni savetnik i Zorica Gulas iz Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Glavna tema razgovora bila je unapređivanje saradnje između dva društva. Razgovaralo se o stanju dokumentacije i članstva dva društva i o poštovanju bilateralnih obaveza predviđenih Ugovorom o međusobnom zastupanju.
Svi su se složili da treba maksimalno unaprediti saradnju skraćivanjem rokova isplate, kontinuiranim obostranim ažuriranjem dokumentacije i razmenom informacija u cilju efikasnog informisanja vlastitog članstva.

Obe strane izrazile su interes da usklađeno deluju na ubrzavanju aktivnosti vezanih za izbegavanje dvostrukog oporezivanja.
Tokom sastanka predstavnici Sokoja upoznali su se sa načinom rada HDS-a i zaključeno je da će se i dalje unapređivati saradnja, na svim područjima, između dva društva.


« povratak