Home / Novosti

Studija o Bazi podataka o globalnom repertoaru

24.11.2011

Radna grupa izbacuje ogromnu studiju o bazi podataka o globalnom repertoaru

Radna grupa koja radi na bazi podataka o globalnom repertoaru je donela sveobuhvatnu studiju.
Studija obuhvata 20-nedeljne konsultacije u ovoj oblasti, kojima će se utvrditi tehnički podaci, poslovni proces i organizacioni aspekt baze podataka o globalnom repertoaru, kao i pristup problemima upravljanja i finansiranja. Formiraće se grupa od dvadeset reprezentativnih organizacija iz celog sveta koja će obuhvatiti pablišere, asocijacije tekstopisaca, autorskih društava i prodavce nosače zvuka na malo, koja će se dalje konsultovati sa još širom grupom zainteresovanih subjekata. Programom otvorenih vebseminara postaviće se plan za fazu nacrta baze podataka o globalnom repertoaru. Datumi i pojedinosti o vebseminarima uskoro će biti raspoloživi na sajtu baze podataka o globalnom repertoaru (www.globalrepertoiredatabase.com).

Projekat Baza podataka o globalnom repertoaru započet je na zahtev Evropske komisije 2009. godine s ciljem da istraži kako se Baza podataka o globalnom repertoaru za muzička dela može napraviti i razvijati. Formirana radna grupa iz ove oblasti u decembru mesecu 2010. godine objavila je skup preporuka, imenujući ICE (Međunarodno preduzeće za intelektualnu svojinu - koje su oformile sledeća autorska društva - PRS, STIM i Gema) za provajdera za tehnološka rešenja i Deloitte, kao menadžera projekta da podrži isporuku Baze podataka o globalnom repertoaru.

Baza podataka o globalnom repertoaru treba da donese uštede u troškovima koje u zbiru mogu biti investirane u neke važnije usluge, koje bi mogle uticati na rast ovlašćenja korišćenja muzike, kao i na dobit autora i nosioca prava. Na ovaj način smanjile bi se i administrativne barijere onima koji stavljaju muziku na internet, multiplikovanje posla za obradu podataka i obezbedilo bi se da autori muzike dobiju brzu kompenzaciju.

Radna grupa koja radi na Bazi podataka o globalnom repertoaru predstavlja inicijativu sledećih članova: EMI Music Publishing, Universal Music Publishing, iTunes, PRS, STIM i SACEM. Od trenutka kada su publikovane preporuke, od tada su se ECSA (Evropska alijanska kompozitora i tekstopisaca), ICMP (Međunarodna konfederacija muzičkih pablišera), CISAC (Međunarodna konfederacija društava kompozitora i autora), Google i Omnifone priključili ovoj radnoj grupi kako bi nastavili primenu principa što šireg učešća u ovom projektu.


« povratak