Home / Novosti

Svetski samit o autorskom pravu i Generalna skupština CISAC-a i BIEM-a

24.06.2011

Svetski samit o zaštiti autorskih prava održan je ove godine u Briselu 7. i 8. juna. Shodno odluci Upravnog odbora iz Sokoj-a su ovom sastanku prisustvovali Aleksandar Kovačević, direktor, Srđan Hofman, predsednik Upravnog odbora, Dragan Brajović, podpredsednik Upravnog odbora i Mirjana Tešić Perović, samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju.

Ovogodišnja konferencija imala je slogan "Stvaranje vrednosti u digitalnoj ekonomiji: Stvarati - Povezivati -Poštovati" kojim su obuhvaćeni izazovi sa kojima se svi suočavamo u dobu novih tehnologija kao umetnici, pablišeri, producenti i content provajderi uključeni u sve aspekte zabave i kreativnosti. Tokom samita održani su brojni govori, panel diskusije, interaktivne debate koje su se fokusirale na tri glavne teme i podneti ekskluzivni izveštaji i prezentacije po sledećim segmentima:

Stvarati: Globalni kreativni eko-sistem i kreativne industrije
Povezivati: Digitalna ekonomija i novi poslovni modeli
Poštovati: Autorska prava i zakonodavno i društveno okruženje

Samit je otvorio Kenth Muldin, predsednik Upravnog odbora CISAC-a i prvi čovek STIM-a. Neelie Kroes je iznela stav Evropske komisije da Evropa treba da bude lider u digitalnoj ekonomiji i i govorila o ulozi kreativnih industrija.

Impresivan je bio i govor predsednika Hrvatske, Ive Josipovića koji se, kao kompozitor i pravnik, osvrnuo na zaštitu autorskih prava u Hrvatskoj i u čitavom regionu.
Govorio je o potrebi promovisanja kulturne raznolikosti i odgovarajuće autorskopravne zaštite u digitalnomn dobu. Potom je usledio razgovor sa Paul Williams-om, kompozitorom, tekstopiscem, glumcem i predsednikom američkog autorskog društva ASCAP.

Michael Barnier, evropski komesar za unutrašnje tržište i usluge je u svom govoru nagovestio nove direktive za kolektivno upravljanje pravima, koje Evropska Komisija priprema.

Jean-Michael Jarre je, kao autor i kompozitor, govorio o izazovima novog digitalnog sveta, ali i o optimizmu s kojim gleda na njih. Smatra da je sistem neopravdano blagonaklon prema subjektima koji postavljaju sadržaje na sajtove i naplaćuju pretplatu, uz obećanje da će krajnjem korisniku biti na raspolaganju celokupni svetski repertoar, pri tome zanemarujući interese autora.

Robin Gibb, predsednik CISAC-a, čuveni pevač i tekstopisac, rezimirao je i zatvorio ovogodišnju dvodnevnu konferenciji u Briselu.

Generalna skupština CISAC-a i BIEM-a održana je 9. i 10. juna 2011. i na njoj je prvo usvojen izveštaj sa prethodnog sastanka u Bilbau 11.06.2010., a zatim je Kenth Muldin podneo izveštaj o aktivnostima CISAC-a u prošloj godini. Bilo je reči i o profesionalnim pravilima, stepenu usaglašenosti muzičkih i drugih društava sa njima. Podnet je izveštaj o situaciji u autorskim društvima u kojima je tokom prošle godine izvršena kontrola stepena usaglašenosti. Izvučena su četiri muzička društva u kojima će se proces ovakve kontrole obaviti tokom naredne godine i to su ZAIKS, IMRO, ACUM i ZAMP Makedonija.

Podneti su i izveštaji direktora različitih regiona o aktivnostima u odredjenim regionima: Afrika, Azija-Pacifik, Kanada/SAD, centralna i istočna Evropa i centralna Azija, Latinska Amerika i Karibi.

Prezentirane su i dve inicijative za formiranje novih baza podataka GDR1 i GDR2 (IMR). Prva bi se odnosila na evropski, a druga na internacionalni repertoar. Obe ove inicijative će biti praćene od strane CISAC-a.

Takođe je objavljeno da je izabran novi generalni direktor CISAC, g-din Olivier Hinnewinkel, koji će na novu dužnost u CISAC-u stupiti na jesen. Završio je IMD poslovnu školu u Lozani, a tokom poslednjih pet godina je bio predsednik Eurovision Asia-Pacific.

Na Generalnoj skupštini BIEM-a govorilo se o odnosima sa korisnicima, nacionalnim situacijama vezanim za zaštitu mehaničkih prava. Podneti su regionalni izveštaji za Aziju-Pacifik, i centralnu i istočnu Evropu. Razmatrani su administrativni i finansijski rezultati - usvajanje zapisnika sa Generalne skupštine od 11.06.2010. u Bilbau, usvajanje bilansa za 2010.g. i budžet za finansijsku 2011.g

Odlučeno je da se sledeće godine Skupštine CISAC-a i BIEM-a održe 8. i 9. juna u Dablinu.

Predstavnici Sokoj-a su iskoristili da u direktnom kontaktu sa predstavnicima italijanskog društva SIAE reše pitanje vezano za višegodišnje nedostavljanje obračuna od strane SIAE Sokoj-u. Takođe je kod predstavnika australijskog društva APRA ponovo urgirano plaćanje autorskih naknada Sokoju koje datira još iz perioda sankcija prema našoj zemlji. Na zahtev predstavnika ACUM-a, razjašnjena su neka pitanja vezana za isplatu autorskih naknada.
Samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju,
Mirjana Tešić Perović, dipl. pravnik


« povratak