Home / Novosti

Isplata za 2008.

24.06.2009


U petak, 26. juna 2009. godine izvršiće se isplata autorskih honorara za 2008. godinu. Ukoliko niste Sokoju dostavili broj Vašeg tekućeg računa, da bi Vam se izvršila uplata, javite se Službi finansijskih poslova, telefon: (+381 11) 323 64 12

« povratak