Home / Novosti

Tradicija zaštite autorskih prava

24.05.2013

Nedavno su Pravnoj službi Sokoja dostavljene, iz advokatske kancelarije Jovana Sekelja iz Zrenjanina, arhivske zanimljivosti koje na pravi način ilustruju dugu tradiciju zaštite autorskih muzičkih prava kod nas.

Dobijeni prilozi odnose se na Udruženje jugoslovenskih muzičkih autora (UJMA) iz 1937. godine, koje je imalo tri autorske poslovnice: u Beogradu, Zagrebu i u Ljubljani. Poslovnica u Beogradu nalazila se na adresi Pašićeva broj 7, u sadašnjoj Nušićevoj ulici.

Među brojnim autorima, koje je UJMA zastupala, bili su i Stevan S Mokranjac, Davorin Jenko, Kosta Manojlović .... Od samog formiranja sistema kolektivne zaštite muzičkih autorskih prava na ovim prostorima, pored domaćih, štitili su se i inostrani autori. Iz dostavljenih priloga vidi se da je UJMA zastupala i autore tadašnjih udruženja iz evropskih zemalja - KODA (Danska), TEOSTO (Finska), BUMA (Holandija), ZAIKS (Poljska), STIMA (Švedska) ....

Treba istaći da je i tarifa iz 30-tih godina prošlog veka pravila razliku u visini plaćanja autorske naknade po načinu korišćenja muzike. Tako na primer, \"lokali u kojima se sviralo svaki dan, ali bez programa i igranke\" plaćali su manju naknadu od \"lokala u kojima se sviralo svako veče, a koji su imali program i igranku\". Proslave Nove godine, koje su se zvale \"Silvestrovo veće\" i tada su se posebno naplaćivale.

Sva ova arhivska zanimljivost govori nam, između ostalog, o sadržaju zabava kao i o društvenim događanjima onoga doba.« povratak