Home / Novosti

Konferencija o autorskom pravu u okviru Sinergije

22.11.2010

Učesnici Konferencija o autorskim pravima i intelektualnoj svojini u Srbiji, koja je održana u okviru ovogodišnje Sinergije bili su: Eugene Danilov, Antipiracy Lead, Microsoft SEE; Saša Živanović, načelnik Uprave za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP Srbije; Aleksandar Kovačević, direktor Sokoja; Kornelije Kovač, kompozitor i Vesna Lazić, Odeljenje za zaštitu prava intelektualne svojine Uprava carine.

Osim softvera, problem narušavanja autorskih prava izražen je i u oblasti muzike, što je činjenica koju Sokoj često naglašava. Glavni problem je u državi koja nema dovoljnu svest o tome koji je značaj i u materijalnom i nematerijalnom smislu poštovanja autorskih i srodnih prava. Po mišljenju Aleksandra Kovačevića, protiv autora i njihovih prava već godinama se vodi negativna kampanja, što je rezultiralo znatno manjom prošlogodišnjom Sokojevom ubranom autorskom naknadom u poređenju sa onom koju autori prihoduju u susednoj Hrvatskoj.

Osim što autorska prava i intelektualnu svojinu ne poštuje određeni procenat građana u Srbiji, problem postoji i sa institucijama, a javni servis jedan je od njih, rekao je Kovačević.

Glavni problem nisu ulični prodavci i pojedinci koji koriste piratski softver ili nelegalno preuzimaju sadržaj sa interneta. Ono što je kod nas prisutno je da i veće medijske kuće ne poštuju intelektualnu svojinu, naglasio je direktor Sokoja.


« povratak