Home / Novosti

Odluka o neradnom danu

22.04.2019

Na osnovu čl.1a, čl. 2 st. 1 tač. 2 i 3 st. 1 Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) predstojeći praznici: Vaskrs (počev od Velikog petka, 26.04.2019g. zaključno sa drugim danom Vaskrsa ponedeljkom 29.04.2019. godine i Praznik rada 01. i 02.05.2019. godine, biće neradni. Kako između praznika - Vaskrsa i Praznika rada postoji samo jedan radni dan - utorak, 30.04.2019. godine, a uzimajući u obzir razgovore sa Sindikatom prilikom kojih je dobio informaciju da kod mnogih zaposlenih postoji želja i interes za spajanjem neradnih dana radi organizovanja putovanja, Poslodavac je, ocenjujući da to neće imati negativnog uticaja na ukupan mesečni proces i organizaciju radu, odlučio da izađe u susret interesima zaposlenih koje mu je preneo Sindikat, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

« povratak