Home / Novosti

Nema nepravilnosti u radu Sokoja

22.01.2008

Tokom 2007.godine Zavodu za intelektualnu svojinu, kao nadležnom državnom organu, pismene zahteve za nadzorom i primedbe na rad Sokoja dostavili su - preduzeće KOMUNA i privredna društva TIN DRUM MUSIC d.o.o, MULTYPUBLISHING d.o.o i MARS d.o.o

Komisija Zavoda za intelektualnu svojinu, u sastavu: mr Miodrag Marković i Zorica Gulas, izvršila je nadzor uvidom u zahtevanu i dostavljenu dokumentaciju.
Detaljnim uvidom u pravna akta Sokoja, Komisija Zavoda nije konstatovala nepravilnosti u radu Sokoja - Organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava.


« povratak