Home / Novosti

Novo rukovodstvo Sokoja u Zavodu za intelektualnu svojinu

21.09.2006

Sastanku u Zavodu za intelektualnu svojinu, održanog 19. septembra 2006.‚godine, prisustvovali su iz Zavoda: prof. Slobodan Marković, direktor i Ljiljana Rudić, načelnik Odeljenja za autorsko pravo i iz Sokoja: Srđan Hofman, Leontina Vukomanović, Aleksandar Kovačević, Ana Novaković i Tatjana Obradović.

Povod sastanka je upoznavanje sa novim rukovodstvom Sokoja. Bilo je više tema o kojima se razgovaralo. Posebno je istaknuto pitanje izmena i dopuna Zakona o autorskom i srodnim pravima. Povodom ove teme, Sokoj traži pooštravanje sankcija, u pogledu privrednog prestupa i krivične odgovornosti od strane korisnika, radi nedostavljanja "košuljica".

Zavod je, kao nadležni državni organ Sokoja, mišljenja da Sokoj treba da odredi koje elemente "košuljica" mora da sadrži i da ih sva emisiona preduzeća moraju poštovati kao propisanu formu.

« povratak