Home / Novosti

Poziv korisnicima za zaključenje ugovora

21.03.2018

    
Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije
P O Z I V
korisnicima za zaključenje ugovoraSokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS – Organizacija proizvođača fonograma i PI – Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora da prijave korišćenje muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora, u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja, OFPS i PI.
Ovde možete preuzeti Obrazac prijave.

Detaljnije >


« povratak