Home / Novosti

Evropski parlament prepoznaje važnost autorskih prava

20.07.2015

Evropski parlament u Strazburu usvojio je izveštaj Odbora za pravna pitanja koji revidira Infosoc direktivu (2001/29/EC). Evropsko udruženje društava autora i kompozitora (GESAC) je pomno pratilo usvajanje izveštaja i srdačno čestita Evropskom parlamentu na prepoznavanju brige o dobrobiti autora i o potrebi za oprezom pri pristupanju reformi autorskih prava.

Verzija izveštaja o kojoj je Odbor prvobitno raspravljao 16. juna bio je timski rad sa ciljem pronalaženja uravnotežene i pravednije procene aktuelne situacije, temeljena na pristrasnom i negativno obojenom nacrtu izveštaja parlamentarke Julije Ride (Nemačka Piratska partija). GESAC zahvaljuje brojnim parlamentarcima koji su uložili vreme i napore u ovaj izveštaj i pokazali jaku odlučnost u prepoznavanju šta je na kocki.

GESAC pozdravlja činjenicu da je Evropski parlament nedvosmisleno odbio političke smernice koje je predložila Julija Rida u svom inicijalnom nacrtu izveštaja, a posebno njenu nameru da uvede široko i obavezujuće izuzeće za panoramske snimke kroz Evropu. GESAC zdušno podržava brisanje bilo kakvih referenci na izuzeće panoramskih snimaka, za koje nije potrebno preduzimati dalje akcije na nivou EU, a o kojima su netačne i obmanjujuće informacije bile široko rasprostranjene.

Iako daleko od savršenog, ovaj inicijalni, neobavezujući izveštaj s pravom ističe ključnu ulogu kulturnih i kreativnih industrija (KKI), koje su treći najveći poslodavac u Evropskoj Uniji i generišu preko 4,2% BDP-a Evropske Unije.

Izveštaj, takođe, s pravom zahteva pojašnjenje pravnog statusa i odgovornost pružalaca usluga i posrednika po pitanju autorskih prava. Veronika Debrose, generalni direktor GESAC-a pozdravlja nameru i volju "za rebalansom prenošenja vrednosti sa pružalaca online usluga koje ostvaruju velike koristi plasirajući kulturne sadržaje, a pri tome ne obezbeđujući pravednu naknadu autorima". Takođe je izjavila da "GESAC rado sarađuje sa svim EU institucijama sa ciljem postizanja istinske modernizacije autorskih prava u digitalnoj ekonomiji", u susret očekivanom zakonodavnom predlogu Evropske komisije, najavljenom za kraj ove godine.


« povratak