Home / Novosti

Isplata naknade po osnovu priliva od Youtube servisa za period 2017-2018

19.12.2019

U skladu sa odredbom 15.1 Plana raspodele, isplata naknade po osnovu priliva od Youtube servisa za period 2017-2018 biće realizovana do 20.12.2019. godine, dok će izveštaji biti dostavljeni do kraja meseca.

Prigovor na obračun (zahtev za naknadni obračun ili ispravku obračuna, žalbu na obračun), u skladu sa odredbom 17. Plana raspodele, autor odnosno drugi nosilac prava može podneti zahtev za naknadni obračun ili ispravku obračuna ukoliko mu nije obračunata ili smatra da mu je nepravilno obračunata tantijema.

Prigovori se podnose isključivo u pisanoj formi: na adresu Mišarska 12-14, 11000 Beograd, na imejl raspodela@sokoj.rs ili putem portala Sokoja, u roku od 60 dana od dana prijema Pojedinačnog obračuna.

Ukoliko do sada niste dostavili podatke o računima za uplatu, možete ih dostaviti na finansije@sokoj.rs ili u Servis autora, na adresi Mišarska 12-14, Beograd.

« povratak