Home / Novosti

Podrška Internacionalne Konfederacije muzičkih pablišera

19.12.2019

U Sokoj je stigao dopis podrške Upravnom odboru i Menadžmentu Sokoja od strane  ICMP (The International Confederation of Music Publishers) inače organizacije kojoj pripada i UMIS - Udruženje muzičkih izdavača Srbije.

ICMP apostrofira potrebu bliže saradnje Sokoja i UMISA, kao lokalne organizacije koja deluje na teritoriji Srbije.

U dopisu podrške, koja je i podrška UMISA, upućenom organima Sokoja, Generalni direktor ICMP g. John Phelan je istakao zadovoljstvo zbog medjusobne saradnje UMISA i Sokoja u vezi sa pozitivnom i zajedničkom aktivnošću ovih organizacija u cilju kvalitetnijeg pristupa kolektivnom upravljanju autorskim pravima u Srbiji, posebno ističući pomake u efikasnijoj administraciji autorskih prava.

U dopisu ICMP istaknuta je zabrinutost ove organizacije zbog trenutnih dešavanja u Sokoju, posebno imajući u vidu zakazanu vanrednu Skupštinu Sokoja, na kojoj postoji pretnja male grupe autora da prethodno legitimno izabrani Upravni odbor razreši dužnosti, iako ovaj organ deluje relativno kratko vreme, za koje je, zajedno sa Stručnom službom Sokoja, pokazao zadovoljavajuće rezultate.

Smatrajući da je srpskom muzičkom tržištu potrebna stabilnost i kondu, ICMP je podržao aktivnosti UMISA koji je održao niz sastanaka sa ključnim predstavnicima vlasti ( ZIS, Privredna komora Srbije i Ministarstvo kulture itd. ), a sve u cilju očuvanja kontinuiteta poslovanja Sokoja sa sadašnjim Menadžmentom na čelu.

« povratak