Home / Novosti

Saopštenje povodom promene direktora Sokoja

19.10.2018

Na sednici održanoj 17. oktobra 2018. godine, Aleksandar Kovačević je Upravnom odboru podneo neopozivu ostavku na mesto direktora Sokoja, tri meseca pre kraja trećeg mandata. Upravni odbor je konstatovao podnetu ostavku i Aleksandra Kovačevića razrešio dužnosti direktora.

Predsednik Upravnog odbora Srđan Hofman je zatim za vršioca dužnosti  direktora predložio a Upravni odbor jednoglasno imenovao dosadašnjeg operativnog direktora Sokoja, Dejana Manojlovića, diplomiranog pravnika iz Beograda, na period od 6 meseci.

Upravni odbor će, u skladu sa svojim statutarnim ovlašćenjima i nadležnostima, u tom roku pokrenuti postupak izbora novog direktora.

Predsednik Srđan Hofman i Upravni odbor su se zahvalili Aleksandru Kovačeviću na dvanaestogodišnjem predanom radu na mestu direktora Sokoja a novoizabranom vršiocu dužnosti direktora poželeli sreću i uspeh u radu.


« povratak