Home / Novosti

Seminar o kolektivnom ostvarivanju prava

18.12.2015

 Seminar o kolektivnom ostvarivanju prava

TAIEX je, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, organizovao jednodnevni seminar o kolektivnom ostvarivanju prava, kome su prisustvovali i predstavnici Sokoja.
Seminar je održan 17. decembra 2015. godine, a tema seminara bilo je informisanje o principima i metodama kolektivnog ostvarivanja prava na polju zaštite intelektualne svojine. Tom prilikom su predstavljena iskustva članica Evropske Unije u implementaciji direktive 2014/26.

« povratak