Home / Novosti

Sokoj-Organizacija muzičkih autora Srbije ulaže kontinuirani napor da poboljša kvalitet svog rada i

17.07.2019

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije ulaže kontinuirani napor da poboljša kvalitet svog rada i pruži
autorima i korisnicima što bolju uslugu. Postavili smo Ankete o zadovoljstvu koje nam služe da utvrdimo nivo ispunjenja Vaših očekivanja. Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje odvajate da popunite Ankete, da bi smo unapredili kvalitet usluge koju Vam pružamo. Popunjenu anketu možete doneti lično u Servis Autora ili Servis Korisnika, ili poslati poštom na adresu:

Sokoj
Mišarska 12-14, 11000 Beograd.


Anketu o zadovoljstvu autora možete preuzeti na sledećem
linku.
Anketu o zadovoljstvu korisnika možete preuzeti na sledećem
linku.


« povratak