Home / Novosti

CISAC pozdravlja predlog direktiva Evropske Unije

17.07.2012

CISAC Press release, Paris, 11. jul 2012.

CISAC (Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora) pozdravlja inicijativu Evropske komisije za usklađivanjem pravila upravljanja kolektivnih organizacija i unapređenjem izdavanja dozvola za online korišćenja muzike.

Autorska društva širom sveta prepoznala su potrebu za uspešnim pravilima upravljanja i CISAC je primenio Profesionalna pravila prilagođena najboljoj praksi kako bi osigurao da njegove članice deluju po najvišim standardima upravljanja, poslovno uspešno i finansijski transparentno.

"CISAC-ove članice, u stalnim naporima da unaprede svoje službe prema autorima, već su svojevoljno prihvatile standarde i najbolju praksu koja je dostigla ili čak nadmašila kriterijume Komisije" - rekao je Olivier Hinnewinkel, generalni direktor CISAC-a.

"Kao primer skorašnjeg ažuriranja prema CISC-ovim Profesionalnim pravilima, zahteva se kvartalna raspodela između autorskih muzičkih društava. Mi nastojimo da neprekidno unapređujemo naš kodeks upravljanja i hoćemo da podelimo našu stručnost sa Evropskim Parlamentom i Komisijom, da pomognemo u kreiranju korisne osnove za stvaraoce."

Autorska društva pomažu stvaraocima u upravljanju i licenciranju njihovih prava i prikupljanju i pravednoj i efikasnoj raspodeli njihovih autorskih honorara. Autorska društva širom sveta imaju povećan broj zahteva za izdavanjem dozvola kod online korišćenja muzike i u stalnom su traganju za rešenjem koje će im dozvoliti izdavanje multiteritorijalnih dozvola za korišćenje globalnog repertoara, pri tome da se obezbedi ekonomska vrednost njihovih prava.

"Olakšani elektronski pristup stvaralačkom radu je u najboljem interesu autora i pomaže promociju kulturne različitosti" - rekao je Kenth Muldin, predsednik CISAC-ovog Odbora direktora.
"Inicijative Evropske Unije imaće uticaj van Evrope i tražiće ih druge zemlje kako bi unapredile svoja domaća pravila u kolektivnom upravljanju. CISAC i njegove članice hoće da rade sa Komisijom i Parlamentom kako bi stvorile korisnu osnovu za kolektivno upravljanje u okviru online okruženja i van njega."

Evropa, i posebno Zapadna Evropa, je najdinamičniji i najuspešniji region što se tiče kolektivne zaštite autorskih prava. Prikupljena autorska naknada od autorskih društava, članica CISAC-a, u korist stvaraoca za korišćenje njihovih dela dostiže 4.6 biliona EUR (61% od celokupne svetske prikupljene naknade).


« povratak