Home / Novosti

Održan sastanak Evropskog komiteta CISAC-a

16.04.2007

Na sastanku Evropskog komiteta CISAC-a, održanog 23. i 24. aprila 2007. godine u Talinu (Estonija), bilo je prisutno 62 predstavnika iz 35 evropskih autorskih društava. Kao predstavnik Sokoja, sastanku je prisustvovala Marija Obradović, stručni saradnik za međunarodnu saradnju.

Na dnevnom redu bile su zastupljene najaktuelnije teme koje su od velikog značaja za region Evrope:

- Aktivnosti Evropske komisije Evropske Unije u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava - trenutna situacija povodom Izjave o primedbama koju je Evropska komisija donela protiv CISAC-a i 16 autorskih društava, država članica Evropske Unije;

- Aktivnosti Evropskog Parlamenta u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava;

- Modeli izdavanja dozvola za online upotrebu muzičkih dela u Evropi;- Prezentacija pan-evropske dozvole za online zaštitu muzičkih prava (CELAS projekat). Učesnici navedenog projekta su EMI MUSIC Publishing, sa jedne strane i GEMA/PRS_MCPS, sa druge strane;

- Strategija daljeg razvoja oblasti centralne i istočne Evrope, kao i centralne Azije;

- Profesionalna pravila CISAC-a, koja se odnose kako na celokupnu delatnost autorsko pravne zaštite, tako i na pojedine njene segmente i koja će biti obavezujuća za sva autorska društva, članice CISAC-a.

- CIS tools izveštaj (trenutni nivo primene CIS tools po društvima). CIS tools će biti sastavni deo profesionalnih prava CISAC-a;

- Nacionalni izveštaji autorskih društava: RAO (Rusija), UACRR (Ukrajina), ZAIKS (Poljska), LATGA-A (Litvanija).

U planu je da se sledeći sastanak Evropskog komiteta CISAC-a održi u Budimpešti, u aprilu mesecu 2008. godine. Za novog predsedavajućeg izabran je Kent Muldin, generalni direktor STIM.


« povratak