Home / Novosti

Obuka za RTV stanice, za korišćenje portala Sokoja za dostavljanje košuljica

16.01.2013

Sokoj-Organizacija muzičkih autora Srbije, na osnovu člana 187. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011. i 119/12), doneo je Pravilnik o muzičkim košuljicama, kojim je utvrdio formu i sadržinu muzičkih košuljica, način dostavljanja i kontrolu korišćenja repertoara Sokoja.
RTV emiter je u obavezi da muzičke košuljice izrađuje i dostavlja elektronskim putem koristeći Sokojev portal za muzičke košuljice ems.sokoj.rs ili u XML formatu, a na osnovu uputstava objavljenih na portalu.

Obaveštavamo zainteresovane RTV stanice da je Sokoj organizovao obuku, koja će se održavati u zgradi Sokoja, u Beogradu, u Mišarskoj 12-14, u prostoriji na prvom spratu. Obuka RTV emitera je besplatna.

Cilj obuke je informisanje emitera o mogućnostima koje pruža portal Sokoja, o načinu formiranja muzičkih košuljica, njihovoj formi i obaveznim elementima koje košuljica treba da sadrži.

Zbog ograničenog kapaciteta sale, Sokoj će uputiti pozive RTV emiterima o datumima obuke. Emiteri koji nisu kontaktirani, treba da se prijave na dole navedenu e-mail adresu.

Kontakt osoba: Srećko Barbarić, koordinator Sektora dokumentacije i raspodele
tel: 011 339 8427, e-mail: srecko.barbaric@sokoj.rs

« povratak