Home / Novosti

Poziv na pregovore o tarifi - ugostiteljski objekti i zabavne priredbe

15.11.2016

 Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011 i 119/2012), Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14, objavljuje
 
P O Z I V
 
za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada
koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela u ugostiteljskim objektima (sa smeštajnim kapacitetima ili bez njih), kao i na zabavnim priredbama (svadbe, promocije, proslave, krštenja, ispraćaji,  maturske večeri,  doček Nove godine i slično)
 
 
Reprezentativna udruženja korisnika i individualni korisnik ako je po prirodi poslovanja  on jedini koji obavlja tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji se pozivaju da u roku od 15 dana od dana objave poziva u "Službenom glasniku RS" dostave prijavu za učestvovanje u pregovorima о tarifi naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela na koncertima, muzičkim festivalima, muzičko - scenskim i muzičko - zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i političkim manifestacijama i u komercijalnim prostorima.
 
Kao reprezentativno udruženje korisnika smatra se ono udruženje korisnika koje na teritoriji Republike Srbije predstavlja većinu korisnika iz određene delatnosti, odnosno ono kome je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa. Ako nema takvog udruženja, reprezentativnost će se utvrđivati na osnovu broja korisnika koje udruženje predstavlja, aktivnosti udruženja, stepena organizovanisti udruženja i slično.
 
Svaka prijava mora da sadrži: naziv reprezentativnog udruženja/individualnog korisnika, adresu, PIB, matični broj, dokaz da predstavlja većinu korisnika iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija I fonograma, odnosno dokaz da mu je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa, a za individualnog korisnika, dokaz da on jedini obavlja tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji. Razmatraće se samo potpune prijave.
 
Prijave na pregovore o tarifi podneti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu organizacije Sokoj - Mišarska 12-14, Beograd ili sokoј@sokoj.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u organizaciji Sokoj na telefone 011/40-33-102 i 40-33-103. 

U Beogradu, 3. novembra 2016. godine
Predsednik Upravnog odbora
Sokoja-Organizacije muzičkih autora Srbije
Petar Stokanović
 

« povratak