Home / Novosti

Konferencija na temu muzičke industrije i autorskih prava u Dubrovniku

15.10.2015


Novosti u licenciranju muzičkih autorskih prava sa akcentom na digitalno okruženje, i razvoj novih usluga osnovne su teme o kojima se govori tokom konferencije koja se održava u Dubrovniku od 13. do 16. oktobra. Predstavnici Sokoja učestvuju u konferenciji, a organizatori su CISAC i BIEM.

Na radnim sastancima će se raspravljati o trendovima u vezi sa kolektivnim ostvarivanjem autorskih prava, multiteritorijalnom licenciranju i ostvarivanju prava, borbi sa piraterijom u digitalnom svetu, promenama u načinu korišćenja muzike, ulozi i odgovornostima internet posrednika (Google, You Tube, telekomunikacione kompanije), itd. Učesnici konferencije će imati priliku za razmenu iskustava i upoređivanje međusobnih praksi, kako bi u svom poslovanju mogli da primene najkvalitetnija rešenja.


« povratak