Home / Novosti

Sokoj je započeo kontrolu muzičkih košuljica

15.07.2013

Naplaćena autorska naknada raspodeljuje se autorima i nosiocima prava na osnovu finansijske dokumentacije, dostavljenih muzičkih košuljica od strane radio i televizijskih stanica.

Upravni odbor Sokoja utvrdio je formu i sadržinu muzičkih košuljica, način njihovog dostavljanja, kao i kontrolu korišćenja repertoara Sokoja.

Muzička košuljica treba da sadrži sledeće neophodne elemente:
• Period korišćenja
• Datum korišćenja
• Dnevna programska šema
• Termin emitovanja
• Naziv svake emisije
• U okviru emisije: naziv emitovanih muzičkih dela, autore dela, izvođača i trajanje emitovanog dela
• reklamne poruke
• filmove i tv serije
• špice, džingleve, kulisnu muziku

Muzička košuljica, kao finansijski dokument, treba da sadrži precizne podatke o svim emitovanim delovima, nezavisno od toga da li se radi o samostalno izvedenim muzičkim delima ili o muzici u reklamnim porukama, špicama, pratećoj muzici, filmovima ili televizijskim serijama.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi Sokoja, telefon: (011) 33 48 416, 32 22 506


« povratak