Home / Novosti

Novine u Sokojevoj bazi dela

15.05.2007

Kao najstarija organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava u regionu, Sokoj poseduje dve glavne, funkcionalno povezane baze podataka: bazu autora i bazu muzičkih dela. Bogata baza, blizu pola miliona muzičkih dela, sadrži podatke o svim delima, domaćim i stranim, koja su izvedena na našoj teritoriji, kao i arhiv sa 350.000 dela, koja se nisu, kod nas, izvodila od 1992. godine.

Sokojeva baza dela sadrži sve neophodne detaljne podatke: naslov dela, imena autora (kompozitora, autora teksta i aranžera), kao i njihov udeo u muzičkom delu, izdavački ugovori, vrsta muzike...

Ovih dana Elektronski centar Sokoja uspešno je završio polugodišnje sprovođenje novina, u skladu sa promenama u Planu raspodele, iz jula 2006.godine, na Sokojevu bazu dela. Sprovedene novine se odnose na šifru izvođačkog sastava, nove koeficijente i poentiranje, koji su zamenili stare kategorije i poene, kao i na raspodelu udela između kompozitora, autora teksta i aranžera.
Promene su napravljene i u aplikacijama za distribuciju autorske naknade: za radnu kartu, par program i mobilnu telefoniju.

Značajno je i da Sokoj ima pristup svetskim bazama dela, koje su priključene na CISAC-ov sistem CISNET. U svakodnevnom radu, stručna služba Sokoja, ipak, najčešće konsultuje svetsku bazu dela WID, jer se u njoj nalaze podaci mnogih autorskih društava iz sveta.

« povratak