Home / Novosti

Aleksandar Kovačević, direktor Sokoja

15.01.2015

Dosadašnjem direktoru Sokoja, Aleksandru Kovačeviću produžen je mandat za naredni period od četiri godine, počev od 10. januara 2015. godine, pa zaključno sa 09. januarom 2019. godine.

Odluku o imenovanju Aleksandra Kovačevića za direktora Sokoja doneo je Upravni odbor Sokoja, na svojoj desetoj sednici održanoj 25. decembra 2014. godine.
 
Aleksandar Kovačević, diplomirani pravnik, na funkciji direktora Sokoja je od 2006. godine. Kao jedan od zapaženijih poznavalaca oblasti zaštite autorskih prava učestvovao je, po pozivu, na brojnim stručnim tribinama i skupovima u Srbiji i u regionu.


« povratak