Home / Novosti

Podrška građanima pogođenim zemljotresom u Kraljevu

14.12.2010

Upravni odbor Sokoja doneo je odluku (od 04. novembra 2010.) da se svi korisnici muzike, na teritoriji opštine Kraljevo, oslobode zakonske obaveze plaćanja autorske naknade za oktobar, novembar i decembar mesec 2010. godine.

Ovom odlukom, Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije želi, sa svoje strane, da pruži konkretan doprinos opštini Kraljevo za prevazilaženje trenutno teške situacije.


« povratak