Home / Novosti

POSTIGNUT DOGOVOR SA SBB-om

13.09.2019

Sokoj je, posle više godina spornog odnosa sa SBB-om, uspeo da napravi dogovor i zaključi Poravnanje za raniji dug, kao i Ugovor kojim se regulišu dalje obaveze SBB-a prema Sokoju. Na taj način stavljena je tačka i na medjusobne sudske sporove.

Prethodno je Plenum članova Skupštine Sokoja potvrdio opredeljenost članova Sokoja da prihvate model, posebno u onom finansijskom delu, koji je predložio Sokoj, a prihvatio SBB, a posle više sastanaka koji su na tu temu održani u Sokoju  i u SBB-u, uz prisustvo kako predstavnika Stručne službe Sokoja, tako i članova organa Sokoja. Saglasno odluci Upravnog odbora da se pristupi zaključenju dogovora sa SBB-om, usledilo je više sastanaka na kojima su se usaglašavali tekstovi dokumenata: Poravnanja, kojim je regulisan dug  i Ugovora, kojim je regulisana dalja poslovna saradnja.

Rezultat toga je, da je SBB izvršio svoju obavezu i Sokoju preneo dogovorena sredstva.

Po dostavljanju podataka od strane SBB-a potrebnih za raspodelu, a za šta SBB ima rok od 30 dana, započeće se proces obrade podataka u cilju raspodele primljenih sredstava.


« povratak