Home / Novosti

Održan je Plenum autora Sokoja

13.06.2016

Nakon održavanja godišnje sednice aktuelnog saziva Skupštine autora, 12. juna 2016. godine u sali Udruženja kompozitora Srbije je održan i Plenum autora Sokoja.
 
Odmah nakon završene isplate autorskih naknada, grupa autora je izrazila nezadovoljstvo povodom obračuna tantijema za 2015. godinu. Upravni odbor Sokoja je sagledao sve okolnosti, izražavajući zabrinutost zbog pada tantijema i doneo odluku o održavanju sastanka sa članovima aktuelnog saziva Skupštine autora na temu pitanja u vezi sa obračunom autorske naknade za 2015. godinu.
 
Tokom sastanka, autori su upoznati sa svim dokumentima na osnovu kojih je izvršena raspodela a koji dokazuju zakonitost raspodele, kao i sa tokom komunikacije Sokoja sa nadležnim državnim organima (Zavod za intelektualnu svojinu, REM), od kojih je zatraženo mišljenje po svim spornim pitanjima.
 
Pored aktuelnih pitanja u vezi sa raspodelom, učesnici skupa su se dotakli otvaranja poglavlja 7 u pregovorima sa Evropskom unijom, u vezi sa intelektualnom svojinom.
 
Nakon diskusije, doneta je odluka da autori upute svoja pitanja i predloge o konkretnim koracima za prevazilaženje nastale situacije Stručnoj službi Sokoja, koja će se pobrinuti da svako pitanje bude prosleđeno organima Sokoja ili odgovarajućim sektorima Stručne službe. Na osnovu dospelog materijala razmotriće se potreba za organizovanjem sastanaka sa autorima o aktuelnim pitanjima tokom čitave godine, kao i eventualno održavanje vanredne sednice Skupštine autora.

« povratak